ARKADIA - Hotel • SPA

ARKADIA apraksts !

Nosūtīt dāvanu
Viesnīcas noteikumi

Viesnīcas noteikumi

1. Iebraukšana no 15:00

1.1.Lūdzam Jūs informēt par agrāku iebraukšanu vai vēlāku izbraukšanu. Jūsu lūgumu akceptēsim, ņemot vērā viesnīcas iespējas.

1.2 Par vēlāku iebraukšanu jāvienojas ar viesnīcu, pretējā gadījumā rezervācija tiks anulēta viesim, kurš neiebrauca numurā konkrētajā laikā līdz 18:00.

1.3 Negarantēta rezervācija tiek turēta līdz 18:00 iebraukšanas dienā.

2. Izbraukšana līdz 12:00

2.1 Gadījumā, ja viesis aizkavēsies numurā pēc 12:00 ( no 12:05 – 18:00) – tad viesim jāmaksā 50% no kopējas summas par numuru.

2.2 Gadījumā, ja viesis aizkavējas numurā pēc 18:05, tad viesim jāmaksā 100% no kopējās numura summas.

3. Numuru rezervēšana

3.1 Lai veiktu viesnīcas numuru rezervēšanu, zvaniet pa tālruni: +371 63143130, +371 29132765, sūtiet pieteikumus mājas lapā vai uz e-pastu mail@hotelarkadia.lv.

4. Rezervācijas un anulēšanas noteikumi

4.1 Rezervācija ir garantēta tikai gadījumā, ja ir veikta priekšapmaksa vai minēti kredītkartes dati, vai pēc savstarpējas vienošanās.

4.2 Lai garantētu rezervāciju ar kredītkarti, mums ir nepieciešams – kredītkartes veids, numurs un derīguma termiņš, vai arī maksājuma uzdevums, ja apmaksa tiek veikta ar pārskaitījumu.

4.3 Garantētu rezervāciju var anulēt bez maksas 72 stundas / 3 diennaktis pirms rezervācijas iebraukšanas datuma.

4.4 Nesavlaicīga atteikuma gadījumā vai neinformējot viesnīcu par atteikumu, viesnīca neatgriež iemaksāto priekšapmaksas summu.

4.5 Ar kredītkarti garantētām rezervācijām, par nesavlaicīgi veiktu atteikumu, tiek piemērota soda nauda, istabas cenas 100% par pirmo diennakti apmērā.

5. Dzīvnieku uzturēšana

5.1 Dzīvnieki – viesnīcā atļauts uzturēties ar kaķiem un suņiem, saskaņojot ar viesnīcas administrāciju un sekojot tālāk minētiem nosacījumiem, citādi iebraukšana ir aizliegta:

5.2 Dzīvniekam jābūt krātiņā ( kaķim un maziem sunīšiem), suņiem jābūt uzpurnim un izvedot pastaigā jābūt īsai pavadiņai (1.50 m).

5.3 Dzīvnieka, kuru augums nepārsniedz 25 cm, maksa par viena dzīvnieka uzturēšanos viesnīcā 7.50Euro par diennakti. No 25 cm maksa par viena dzīvnieka uzturēšanos viesnīcā 15.00Euro par diennakti.

5.4 Dzīvniekam jābūt reģistrācijas apliecība, reģistrācijas zīme uz kaklasaites, pase uz dzīvnieku ( medicīnisks dokuments par vakcināciju pret trakumu valsts veterinārā dienestā ).

5.5 Pie patvaļīgas iebraukšanas Klients tiek pakļauts naudas sodam summā 70.00Euro.

5.6 Viesis pilnībā uzņemas atbildību par jebkādu materiālu un morālo zaudējumu izdarītu „Hotel SPA Arkadia” un trešajai personai.

6. Citi noteikumi

6.1. Numura standarta cenā nav iekļautas brokastis.

6.2. Visi viesnīcas numuriņi ir nesmēķētāju. Sods par smēķēšanu viesnīcas telpās –70.00Euro.

6.3. Atsēgas nozaudēšanas vai bojāšanas gadījumā tiek piemērota soda nauda 20.00Euro.

6.4. Grupu rezervācijām tiek piemēroti atšķirīgi anulācijas noteikumi.

7. Drošības noteikumi

7.1 Numuros ir aizliegts ienest un glabāt ugunsnedrošus materiālus, lietot personiskos elektriskos sildītājus, bojāt viesnīcas inventāru un traucēt pārējo viesu mieru.

Vēlot Jums patīkamu atpūtu,
Hotel SPA Arkadia

Rezervācija

Ierašanās datums
Izbraukšanas datums
Nakšu skaits
Numuru skaits
Berni
Pieaugušie
Notīrīt
Turpināt

Bilžu galerija